ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានផ្សេងៗ
លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនង


បុគ្គលិក អង្គភាព សារព័ត៌មាន ស្ពានដែក

២ ប្រកាសពន្ធផ្សេងៗ របស់អង្គភាព ស្ពានដែក

៣ ហ្វេសប៊ុក ផេក (របស់អង្គភាព ស្ពានដែក)ឈ្មោះអភិបាលខេត្ត នឹងមន្ត្រីក្រោមឳវ៉ាតទំនាក់ទំនង ឆ្នាំ2023-2024

១ ទំនាក់ទំនង ចាងហ្វាង នឹង គេហទំព័រ

២ ទំនាក់ទំនង អធិការស្រុកទាំង១១ កណ្តាល

៣ ទំនាក់ទំនង លេខសង្គោះបន្តាន់

៤ ទំនាក់ទំនង លេខផ្សេងៗ

៥ ទំនាក់ទំនង អធិការខណ្ឌទាំង១៤ ភ្នំពេញ

៦ ទំនាក់ទំនង សង្កាត់ទាំង៧ ពោធិ៍សែនជ័យ

៧ ទំនាក់ទំនង អភិបាល-អភិបាលរង ទាំង១៤

៨ ទំនាក់ទំនង អធិការខណ្ឌទាំង14 ឆ្នាំ២០២២


១ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅក្រុងសួង

២ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

៣ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តក្រចេះ

៤ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តស្វាយរៀង

៥ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តកំពត

៦ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តកែប

៧ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តបាត់ដំបង

៨ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តព្រៃវែង

៩ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តកោះកុង

១០ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅឧត្តមានជ័យ

១១ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

១២ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តព្រះវិហារ

១៣ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ បន្ទាយមានជ័យ

១៤ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តកណ្តាល

១៥ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តកំពង់ធំ

១៦ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

១៧ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ ខេត្តកំពង់ចាម, New

១៨ លេខ អធិការ នឹង នាយប៉ុស្តិ៍ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ


១ ចាក់សោរការពារ ឯកសារផ្សេងៗ

២ មន្ទីរព័ត៌មាន រាជធានី/ខេត្ត

៣ សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន (ចុចមើល)