អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលិក (ប្រើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត របស់ខ្លួនដើម្បីចូល Log In)

សូមចូលទៅវាយលេខកូដ របស់ខ្លួន ដើម្បីពិនិត្យមើលអត្តសញ្ញាណ ហាមវាយលេខកូដអ្នកដ៏ទៃ ដែលខ្លួនមិនស្គាល់   

 

ព័ត៌មានលំអិតផ្សេងៗអាចទំនាក់ទំនងទៅ​ ការិយាល័យអង្គភាព តាមរយៈលេខ ៖ 070 968 168 / 097 4444 136១ សៅ ធឿន ចាងហ្វាងការផ្សាយ

២ ជា វិនឡុង និពន្ធនាយក

៣ ជា សំអាត អ្នកយកព័ត៌មាន

៤ ភិន ភា (ត្រូវបានបញ្ឈប់ពី អង្គភាព)

៥ នុំ ផាណិត (ត្រូវបានបញ្ឈប់ពី អង្គភាព)

៦ អឿន វណ្ណៈ អ្នកយកព័ត៌មាន

៧ ទួត សុឃុន (ត្រូវបានបញ្ឈប់ពី អង្គភាព)

៨ ជា លីន (ត្រូវបានបញ្ឈប់ពី អង្គភាព)

៩ ធុយ សីហា (ត្រូវបានបញ្ឈប់ពី អង្គភាព)

០៩ សេង ឃួន អ្នកយកព័ត៌មាន

១០ លន់ ចំរើន អ្នកយកព័ត៌មាន

១១ សៅ សុផល អ្នកយកព័ត៌មាន

១៣ អ៊ុន រ៉ាសុី អ្នកយកព័ត៌មាន

១៤ សៅ គោ អ្នកយកព័ត៌មាន

១៥ ចាប សុផន (ត្រូវបានបញ្ឈប់ពី អង្គភាព)

១៦ ជួន ពុតណា អ្នកយកព័ត៌មាន

១៧ គឹម សាង  អ្នកយកព័ត៌មាន

១៨ មឹម សម្បត្តិ (ត្រូវបានបញ្ឈប់ពី អង្គភាព)

១៩ កែវ សុខរ៉ា អ្នកយកព័ត៌មាន( អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបុគ្គលិក )

( កាតក្រសួងឆ្នាំ២០២២ )

( ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក )


បើបងប្អូនណាមានចម្ងល់ អាចទំនាក់ទំនងសាកសួរផ្នែកជំនាញការិយាល័យ របស់អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំបានតាមរយៈ Tel 0974444136 / 070968168